AGORA byter certified advisor till Erik Penser Bank

Agora har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Advisor. Erik Penser Bank tillträder som Certified Advisor från och med den 1 juli 2018.

Agoras aktier handlas på First North, en marknadsplats som drivs av Nasdaq Stockholm. Alla bolag på First North har en Certified Advisor som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 055 105
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande  och förvaltning av fastigheter i större och medelstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva mötesplatserna på orten. Vi har idag 22 fastigheter på 15 orter med en sammanlagd yta av 265 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,4 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic Holding AB är Agoras Certified Advisor. För mer information www.agoraretail.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar