Agora hyr ut till Nordic Wellness i Växjö

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) (AGORA) har tecknat avtal med Nordic Wellness gällande en lokal i Linnégallerian i Växjö. Nordic Wellness, som är en av Sveriges största träningskedjor med över 140 gym i Sverige, tillträder under 2018. Den årliga hyresintäkten uppgår till 3,4 miljoner kronor. 

– Handeln är i ständig förändring och vi har identifierat ett nytt behov hos vår kunder som möjliggör en positiv utveckling av vår fastighet. Linnégallerian kommer fortsätta att vara den självklara mötesplatsen i Växjö city med fokus på hälsa och mat. Vi välkomnar Nordic Wellness som stärker vårt erbjudande och kompletterar stadens puls och attraktivitet, säger Catarina Löfgren, affärsområdeschef Agora.

För information:
Catarina Löfgren, affärsområdeschef, catarina.lofgren@agoraretail.se, +46 76 773 99 00
Peter Gullberg, förvaltningschef, peter.gullberg@agoraretail.se, +46 70 230 60 11

Material och bilder:
För ytterligare information och material, vänligen besök www.agoraretail.se

Denna information är sådan information Agora är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-04-10, kl.11.10 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande  och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor, och vi avser att växa på både befintliga och nya orter. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Agoras Certified Adviser.

För mer information www.agoraretail.se

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia