Agora hyr ut till Prison Island och Lily's Burger i Kompassen i Örebro

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) (AGORA) har tecknat två hyresavtal gällande lokaler i Kompassen i Örebro. Den sammanlagda årliga hyresintäkten är 2,8 miljoner kronor och båda hyresgästerna tillträder under hösten 2017.

Prison Island är ett populärt koncept för alla åldrar och det är ägarna till framgångsrika Pitcher´s som expanderar genom att ta in Prison Island, ett fängslande äventyr med celler som utmanar både fysiskt, tekniskt och taktiskt. Lily´s Burger är ett högkvalitativt hamburgerkoncept som erbjuder klassiska amerikanska hamburgare och tillbehör i en häftig amerikansk 60-talsmiljö. Lily´s Burger ägs och drivs av duon Mahmut Suvakci och Joel Kinnaman, båda är kända inom tv och film.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få in två starka koncept med engagerade entreprenörer i vårt hus. Etableringen av Lily´s Burger i Örebro blir den första utanför Stockholm. Tillsammans befäster vi Stortorgets roll som Örebros hjärta när det kommer till mat och upplevelser. Både Lily´s Burger och Pitcher’s är bra exempel på vår affärsidé om att bidra till platsens attraktivitet, säger Kicki Jäger, centrumchef Agora.

För information:
Kicki Jäger, centrumchef, kicki.jager@agoraretail.se, +46 76 784 42 40
Kenneth Jävervall, affärsområdeschef, kenneth.javervall@agoraretail.se, +46 70 540 98 55
Peter Gullberg, förvaltningschef, peter.gullberg@agoraretail.se, +46 70 230 60 11

Material och bilder:
För ytterligare information och material, vänligen besök www.agoraretail.se

Denna information är sådan information Agora är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-04-10, kl.11.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande  och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor, och vi avser att växa på både befintliga och nya orter. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Agoras Certified Adviser.