Agoras årsredovisning 2017 publicerad på www.agoraretail.se

A Group of Retail Assets Sweden ABs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig att läsa på www.agoraretail.se

Tryckt version beräknas finnas tillgänglig i mitten av maj. Kontakta oss via e-mail: kontakt@agoraretail.se eller på telefon 08-525 251 50 för beställning.

Denna information är sådan information som A Group of Retail Assets Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-04-19, kl.13.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av fastigheter i större och medelstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva mötesplatserna på orten. Vi har idag 22 fastigheter på 15 orter med en sammanlagd yta av 265 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,4 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic Holding AB är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se Pressmeddelande Agoras a rsredovisning 2017 publicerad pa www agoraretail sePressmeddelande Agoras a rsredovisning 2017 publicerad pa www agoraretail se

Taggar: