Butiksdöden i stadskärnan en myt

Idag lanseras Cityindex som beskriver omsättningsutvecklingen för kommersiella verksamheter i 16 svenska stadskärnor avseende 2016. Kartläggningen visar på en total tillväxt om 3,7 procent för detaljhandel, restaurang, hotell och kommersiell service. Detaljhandeln i stadskärnan, som ofta utmålas som förloraren i kampen om kunderna, ökade med 2,7 procent.

Under hösten 2016 inledde HUI Research arbetet med Cityindex på uppdrag av Agora för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning som inledningsvis omfattar Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 städer, men som på sikt ska bli rikstäckande. Definitioner av stad och stadskärna har utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighets-ägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen främst inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

– Lanseringen av Cityindex innebär att stadskärnors utveckling nu kan mätas och jämföras på ett rättvisande sätt över tid. Cityindex kommer att förse marknaden med välbehövlig information och utgöra ett viktigt beslutsunderlag för utveckling av Sveriges stadskärnor, säger Wilner Anderson vd Agora.  

Kartläggningen av perioden 2015-2016 visar på en total tillväxt om 3,7 procent i de undersökta stadskärnorna. Störst omsättningstillväxt hade branschen kommersiell service (till exempel gym, biografer och frisörer) med 11,2 procent följt av restaurang som ökade med 5,1 procent. Detaljhandeln och hotell ökade med 2,7 respektive 3,7 procent.

­– Bilden av en utbredd butiksdöd och negativ utveckling i stadskärnan är i många fall överdriven. Med tydliga definitioner av stad och stadskärna kan vi nu mäta stadskärnor som försäljningskanal och deras utveckling över tid på ett jämförbart sätt, säger Tobias Rönnberg konsult HUI Research.

För mer information om definitionerna och om Cityindex:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/cityindex

För information:
Wilner Anderson, vd Agora, 070- 608 80 80, wilner.anderson@agoraretail.se
Tobias Rönnberg, konsult HUI Research, 08-762 72 96, tobias.ronnberg@hui.se

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande  och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,4 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North.
Remium Nordic AB är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhälls-ekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar