A/S Trigon Agri: 2007 års ukrainska skörd är avslutad med exceptionell avkastning trots svår torka

Trots en av de svåraste torkorna under de senaste årtiondena i Ukraina har A/S Trigon Agri slutfört årets skörd på 22,658 hektar land i Harkovregionen i Ukraina med exceptionella resultat givet omständigheterna. Resultatet från skörden sammanföll med en stark prisökning på livsmedelsråvaror (delvis p.g.a. svår torka) vilket ger ledningen fortsatt tro på att det första hela verksamhetsåret i Ukraina kommer att ge signifikant bättre finansiellt resultat än ursprungligen förväntat.

I samband med börsintroduktionen som genomfördes i maj 2007, presenterade A/S Trigon Agri avkastningsprognoser baserade på antaganden för en normal sommar (normal sommar innebär en nederbörd av ca 200 mm under växtsäsongen). Denna sommar föll det 0 mm regn på 97,3% av Trigon Agris fält och endast 615 hektar hade en minimal nederbörd på högst 35mm. Ändå överträffade A/S Trigon Agri sitt avkastningsmål för första årets produktion av grödor med djupa rötter, solros och majs, vilket överstegs med +26% respektive +5%, tack vare att grödor med djupa rötter har en förmåga att tillvarata fukt från djupare jordnivåer. För grödor med grunda rötter var resultatet lägre än ursprungligen förväntat på fält som inte fick något regn, medan de 615 hektar av vetefälten, som fått åtminstone en minimal mängd nederbörd, hade en produktionsavkastning på 4,51 ton per hektar dvs. det första årets mål överträffades med 13 %. Emellertid har den sämre produktionen för dessa två grödor mer än väl utjämnats av en väldigt stark prisökning för råvarorna.

Tabellen nedan visar relevanta produktionssiffror såväl som den senaste prisförändringen för företagets fyra huvudgrödor:

A/S Trigon Agri: Skörden i Ukraina 2007

Förväntad avkastning enligt delårsrapport 30 juni, 2007 (ton/hektar)
Vete 2.95
Korn 1.44
Solros 1.94
Majs 4.43


Faktisk avkastning från skörden 2007 (ton/hektar)
Vete 2.95
Korn 1.44
Solros 2.52
Majs 5.26

Prisförändring från 30 juni, 2007 till 26 oktober, 2007*
Vete 18%
Korn 28%
Solros 26%
Majs 12%

* Källa: APK Inform

Svarta jorden-regionen i Ukraina är en av de mest bördiga jordbruksregionerna i världen. Det djupa ytlagret med höga halter humus ger jorden en unik förmåga att hålla fukt från nederbörd på hösten och smältning av snö på våren. A/S Trigon Agris första års skörd har påvisat att svarta jorden-jord brukad med moderna och effektiva tekniker även under extrema förhållanden avkastar exceptionellt. Detta gör till att ledningen för företaget får en bättre grund till antagandet att målen som drogs i samband med börsintroduktionen i maj 2007 inte endast är uppnåeliga utan kan signifikant överträffas.

Prenumerera

Dokument & länkar