A/S Trigon Agri slutför förvärvet av Vovchanskiy magasineringshiss för spannmål i Ukraina

A/S Trigon Agri slutför förvärvet av sin andra spannmålsmagasineringshiss i Harkovregionen i Ukraina. Hissen förvärvades av det ukrainska holdingbolaget för A/S Trigon Agri genom förvärv av 100% av aktierna i OOO Vovchanskiy Kombinat Khliboproduktiv, ett ukrainskt aktiebolag som driver hisskomplexet i Harkovregionen. OOO Vovchanskiy Kombinat Khliboproduktiv hade inga signifikativa skulder vid förvärvsdatumet.

Den förvärvade hissen ligger i den centrala delen av A/S Trigon Agris spannmålsproduktionsområde i Ukraina. Tillsammans med tidigare förvärv av en Kovjagovskojehiss, ökar detta förvärv A/S Trigon Agris totala kapacitet i hissar för spannmålsmagasinering i Harkovregionen till 50 000 ton.

Dokument & länkar