Marknadsmeddelande 111/17 – Sista dag för handel i A1M Pharma AB’s BTU

Sista dag för handel med A1M Pharma AB’s BTU (betalad tecknad unit) är den 9 maj 2017 och stoppdagen är den 11 maj 2017.

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: A1M BTU
ISIN-kod: SE0009773435
Orderboks-ID: 135105
Sista handelsdag: Den 9 maj 2017

Stockholm den 5 maj 2017 

AktieTorget
08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera