Marknadsmeddelande 112/17 – Information om teckningsoption A1M TO i A1M Pharma AB

Första dag för handel med teckningsoptioner AIM TO är den 15 maj 2017.

En teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,75 SEK per aktie under perioden 28 augusti 2017 till den 8 september 2017 och 27 november 2017 till 8 december 2017. Sista dag för handel är den 6 december 2017.

Information om optionen:

Kortnamn: A1M TO
ISIN-kod: SE0009773450
Orderboks-ID: 137176
Handelsperiod: Den 15 maj 2017 till den 6 december 2017
Teckningsperiod: Den 28 augusti 2017 till den 8 september 2017 och27 november 2017 till den 8 december 2017
Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,75 SEK per aktie

Stockholm den 5 maj, 2017 

AktieTorget
08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera