Marknadsmeddelande 58/17 - Information om företrädesemission A1M Pharma AB

Sista dag för handel i bolagets aktie, A1M, med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 17 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 20 mars, 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit till priset 2,25 SEK. En (1) unit består av tre (3) nya aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. (3:1 á 0,75 SEK)

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 24 mars 2017 till och med den 5 april 2017. Teckningstiden är den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 24 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om uniträtten: 
Kortnamn: A1M UR
ISIN-kod: SE0009773427
Orderboks ID: 135104
Första handelsdag: 24 mars 2017
Sista handelsdag: 5 april 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: A1M BTU
ISIN-kod: SE0009773435
Orderboks-ID: 135105
Handelsperiod: Den 24 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 14 mars 2017 

AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.