Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner

Nyttjandeperioden för A1M Pharmas teckningsoptioner pågår. Sista dagen för nyttjande är den 26 november, och sista dag för handel med teckningsoptioner är den 24 november. Vi vill därför skicka en påminnelse till alla våra intressenter att aktivt ta ställning till optionserbjudandet. I detta extra nyhetsbrev hittar du mer information om hur du gör. Tänk på att du kan behöva meddela din bank i god tid (flera bankdagar) före sista svarsdag den 26e november.

Intresset för Biostockakademin, som A1M Pharma har sponsrat, har varit stort. De 500 första som klarade slutprovet hade möjlighet att erhålla 500 teckningsoptioner från en av våra huvudägare. Tack vare det stora intresset är nu möjligheten att erhålla teckningsoptioner förbi. Alla som fått tilldelning ska ha fått ett mejl från huvudägaren med vidare information.

Vi på A1M Pharma tycker det är mycket roligt att så många har engagerat sig och hoppas att Biostockakademin lett till att fler fått upp intresset för denna spännande bransch. Vi vill också hälsa alla nytillkomna aktieägare varmt välkomna.

Under november har vi hittills närvarat vid två investerarträffar. Den 9 november närvarade vi på Aktiespararnas aktiekväll som anordnades i samarbete med det kvinnliga investerarnätverket Feminvest. Den 17 november närvarade vi också på Sedermeradagen i Stockholm. Nedan kan du se filmer och bilder från A1M Pharmas presentationer.

Med vänlig hälsning
 
Tomas Eriksson, VD
te@alm.se
070-918 38 50


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
A1M Pharmas presentation på Sedermeradagen
A1M Pharma på Aktiespararna och Feminvests aktiekväll den 9 november
Så gör du för att nyttja dina teckningsoptioner
Information till dig som fått teckningsoptioner via Biostockakademin
Träffa A1M Pharma i Göteborg den 23 november

Hela nyhetsbrevet går att läsa genom att klicka på nedan länk:

http://mailservice.lkc.se/x/?S7Y1NPmfa2tuav6.yNbM2PJ.jq2lsSEAA45

Taggar:

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera

Dokument & länkar