Sponsrar utbildningssatsning för ökad kunskap om Life science-investeringar

A1M Pharma meddelar att bolaget sponsrar Biostockakademin, en internetbaserad utbildningssatsning med syfte att främja den grundläggande kunskapen om investeringar i Life science- bolag.

Läkemedelsbolaget A1M Pharma bedriver utveckling av diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning samt behandling av akut njurskada baserat på det kroppsegna proteinet A1M. Bolaget ser denna utbildningssatsning som ett sätt att främja investeringar i både det egna bolaget och branschkollegor inom den kraftigt växande sektorn för innovativa läkemedels- och bioteknikbolag (Life science-bolag).

– Vi hoppas att denna satsning gör att fler investerare lär sig grunderna om Life science-bolag. Det är en relativt komplex bransch som kan vara svår att förstå i början, men samtidigt är den givande att engagera sig i då investeringar i denna typ av bolag kan bidra till att förbättra livet för många människor, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Biostockakademin lanseras av nyhets- och analystjänsten BioStock som fokuserar på att bevaka nordiska Life science-bolag. Utbildningen består av fem filmade föreläsningar med handplockade experter som diskuterar olika ämnen inom Life science samt ett frivilligt slutprov.

– Vi tycker att det är viktigt att investerare har en bra grundförståelse för Life science innan de överväger en investering i branschen. Därför lanserar vi den här utbildningen online så att den är enkelt tillgänglig för alla, säger Jonas Söderström, redaktör och ansvarig utgivare på BioStock.

För att påbörja utbildningen, gå in på Biostockakademin som finns på adressen http://akademin.biostock.se

Om BioStock
Biostock är en webbaserad nyhets- och analystjänst som presenterar, bevakar och analyserar nordiska börsbolag inom Life science. Biostock startades 2014 och har idag omkring 10 000 unika läsare per månad. Mer information www.biostock.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera

Dokument & länkar