Stark inledning på det nya året

Vi på A1M Pharma fortsätter att utveckla bolaget med sikte på kommande kliniska studier och vi har redan tagit flera viktiga steg framåt under det nya året.

I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vårt första rådgivningsmöte med Läkemedelsverket och det första godkända patentet inom vår nya patentfamilj för mitokondriella sjukdomar. Dessutom har vi bett vår utvecklingschef Eddie Thordarson att berätta mer om det fördjupade samarbetsavtal som vi nyligen tecknade inom uppskalning av vår läkemedelstillverkning tillsammans med en ledande europeisk partner. Vidare kommenterar A1M Pharmas medgrundare Stefan Hansson en nyligen publicerad studie om ny diagnostik av havandeskapsförgiftning.

Jag är övertygad om att vi kan upprätthålla en hög takt under året och fortsätta bygga värde i bolaget till gagn för våra aktieägare.

Med önskan om ett framgångsrikt 2016,

Tomas Eriksson, vd
te@a1m.se
070-918 38 50

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avtal med europisk kontraktstillverkare fördjupas och förlängs 
A1M Pharma kommenterar nyligen publicerad studie om ny diagnostik av havandeskapsförgiftning
A1M Pharma uppmärksammat i Sveriges Radio
Första patentet godkänt i ny patentfamilj inom mitokondriella sjukdomar
Utvecklingschef Eddie Thordarson om det fördjupade samarbetet kring läkemedelstillverkning
Vetenskaplig sammanfattning om A1M Pharmas forskning publicerad
Framgångsrikt möte med Läkemedelsverket
De långsiktiga effekterna av havandeskapsförgiftning

Hela nyhetsbrevet går att läsa genom att klicka på nedan länk:
http://mailservice.lkc.se/x/?S7Y1NPlfZGv4P9fWwtAYAAA50

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera

Dokument & länkar