Stärker internationell närvaro

Vi fortsätter vårt strategiska arbete för att kommersialisera vår läkemedelskandidat ROSGard – som vi nyligen ansökte om varumärkesskydd för. ROSGard, tidigare känd som RMC-035, är ett passande kommersiellt namn som tydligt förknippar läkemedelskandidaten med dess verkningsmekanism. Namnet gör det enklare för oss att vara tydlig mot potentiella samarbetspartners, investerare och medier.

På temat kommersialisering, är det också viktigt för oss att ha ett internationellt fokus. En central del av vår affärsmodell är att inleda samarbeten med läkemedelsbolag och/eller samarbetspartners, varav många just är internationella aktörer. Vi ser samarbeten både som en god möjlighet att erhålla licensintäkter, och som en bra väg att främja en kostnadseffektiv och riskreducerad utveckling av våra projekt.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om några av de aktiviteter som vi genomför för att ytterligare stärka vår internationella närvaro. Bland annat kan du läsa om tre internationella konferenser som vi besöker under hösten och om vår bloggsatsning på engelska. Detta är ytterligare ett led i vårt arbete med att ännu tydligare sätta A1M Pharma på den internationella kartan.

Till följd av att vi har ett forskningssamarbete med bolaget NeuroVive Pharmaceuticals inom mitokondriell medicin, som nyligen meddelade att de lägger ned utvecklingen av sin läkemedelskandidat CicloMulsion för akut njurskada, svarar vi även på några frågor om detta. 

Med vänlig hälsning,

Tomas Eriksson, vd
te@a1m.se
046 286 50 30

Innehållsförteckning
Förtydligande om A1M Pharmas samarbete med NeuroVive Pharmaceuticals
Möt A1M Pharmas team i internationell bloggsatsning
A1M Pharma besöker San Francisco, Köln och New York
Martin Austin kommenterar valet av första inriktning inom akut njurskada
Aktiespararna publicerar uppdaterad analys
A1M Pharma gästar Feminvest Podcast

Hela nyhetsbrevet går att läsa genom att klicka på nedan länk:
http://mailservice.lkc.se/x/?S7Y1NPlfZGv4P9fW0MDCBAAA23

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera

Dokument & länkar