Teckningsoptioner och utbildningssatsning - Korrigerad version

Korrigerad version - Den tidigare publicerade versionen saknade innehållsförteckning samt länk till nyhetsbrevet i sin helhet.

A1M Pharma har tagit många viktiga steg framåt. I våras genomförde vi en emission där vi även emitterade teckningsoptioner. Målet är att alla teckningsoptioner används vilket bidrar till att vi kan hålla en hög utvecklingstakt även framöver.

Du som aktieägare spelar en viktig roll i A1M Pharmas utveckling. Därför tänkte jag kortfattat presentera några av de milstolpar vi uppnått sedan emissionen i våras.

Under våren och sommaren har vi bland annat uppnått prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning, ingått akademiskt samarbete avseende prekliniskt proof of concept för akut njurskada samt ingått avtal med en ledande europeisk kontraktstillverkare för processutveckling och uppskalning för storskalig läkemedelstillverkning enligt myndighetskrav (GMP).

Under hösten har vi förstärkt organisationen, bland annat genom viktiga rekryteringar och en utökning av våra lokaler. Dessutom har vi inlett ett samarbete med det globalt erkända Fred Hutchinson Cancer Research Centre.

Det är även mycket glädjande att europeiska patentverket, EPO, avser godkänna vår patentansökan för medicinsk användning av A1M i Europa.

Vårt utvecklingsarbete fortsätter, allt för att vi ska skapa värde för våra ägare. Vi arbetar även för att få nya aktieägare. Det är en anledning till att vi sponsrar Biostockakademin, som lär ut grunderna till investerare inom Life Science.

Med vänlig hälsning,

Tomas Eriksson, VD
te@alm.se
070-918 38 50


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
    
Teckningsperiod för aktier med stöd av teckningsoption fram till 26 november
A1M Pharma sponsrar utbildningssatsning för ökad kunskap om Life science-investeringar
A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Europa
Intervju med Eleni Tsigas från the Preeclampisa Foundation
Ökande dödlighet i samband med graviditet i USA – havandeskapsförgiftning viktig orsak med utrymme för förbättring
BioStock genomför analysserie om A1M Pharma
A1M Pharmas forskning och grundare Bo Åkerström uppmärksammad i Redox Society
Välkommen till A1M Pharmas bolagspresentationer i november


Hela nyhetsbrevet går att läsa genom att klicka på nedan länk:
http://mailservice.lkc.se/x/?S7Y1NPmfa2tuYvq.yNbM2PJ.jq2lgSUAA02

Taggar:

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera

Dokument & länkar