A3 vinner Kammarkollegiets upphandling av IT- och telekomtjänster

A3 har antagits till tre av Kammarkollegiets anbudsområden gällande IT- och telekomtjänster. De tre ramavtalsområdena är följande: Anbudsområde 1 (har överklagats): Kommunikationslösningar (helhet, innefattar område 2 och 3), Anbudsområde 2: Telefoni/Telekommunikationstjänster (delområde 2), Anbudsområde 3: Infrastruktur (delområde 3).

Det innebär att A3 är en av de leverantörer som är godkända av Kammarkollegiet för Kammarkollegiets ramavtal på de tre områdena, där kommuner, landsting, statliga och kommunala myndigheter kan avropa ifrån. Värdet på ramavtalen är ca 300–400 miljoner SEK per år, varav ca hälften på ramavtalsområdet 1 Kommunikationslösningar.  

Hela upphandlingen omfattar bland annat operatörstjänster, WAN, LAN, Internet, växeltjänster, molntjänster inom tele- och datakommunikation, Internet of Things (IoT) och digitala möten. Vidare kan enheter, exempelvis telefoner och surfplattor, ingå i leveransen, samt konsulttjänster såsom implementation, support och konfiguration.   

– Vi är väldigt stolta över att blivit antagna av Kammarkollegiet. Det här kommer att innebära en stor fördel för oss i vårt arbete med myndigheter och kommunala företag, säger Paul Moonga Vd på A3.

 Ramavtalet börjar gälla från och med 20190101 och löper under 2+1+1 år.För ytterligare information:

A3

Paul Moonga, CEO

Mobil:                +46 (0)70 959 06 66

E-post:              paul@a3.seOm A3
A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera