AllTele fullbordar förvärv av Ventelo

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) har under dagen, efter godkännande från extra bolagsstämma, slutfört förvärvet av Ventelo Sverige AB.

AllTele höll under dagen extra bolagstämma där styrelsens förslag om apportemission av 1.500.000 aktier i AllTele, som delbetalning av köpeskillingen för Ventelo Sverige AB, samt emission av 1.000.000 konvertibler till säljarna av Ventelo, att betalas genom kvittning av skuld, enhälligt godkändes. Under kvällen fullbordades köpet av Ventelo varvid AllTele nu kontrollerar 100% av aktierna i Ventelo Sverige AB.

Kontakt AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: 46 (0) 910 20 00 00
Mobil: 46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola.norberg@alltele.se

Om AllTele,  www.alltele.se
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar idag i samarbete med infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare fast telefoni, mobiltelefoni, TV och internettjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. AllTeles fasta telefonierbjudande kan fås både som modern och billig ip-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandtjänster tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. Mobila tjänster tillhandahålls i mobilnät med Sveriges bästa täckningsgrad och till höga och stabila hastigheter. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Kramfors, Linköping, Tranås, Luleå, Uppsala, Umeå, Vilhelmina, Ängelholm och Östersund.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar