AllTele går in som KO

AllTele breddar verksamheten mot stadsnäts- och fastighetsmarknaden genom att erbjuda nätägare tjänster som ”Kommunikationsoperatör” (KO).

Beslutet är baserat på stor efterfrågan från ett flertal nät- och fastighetsägare där AllTele redan har stora delar av tjänsteutbudet. Verksamheten kommer att profileras och drivas genom AllTeles dotterbolag Kramnet med fortsatt verksamhet i Kramfors.

AllTele förvärvade Kramnet 2009. Sedan förvärvet har försäljning av IP-telefoni, bredband och TV skett under varumärket Kramnet i ett stort antal Stadsnät.

Som en del i beslutat säljstoppades under mars månad alla erbjudanden med varumärket Kramnet på alla lokalmarknader i Sverige förutom Kramfors. Under maj, 2012 kommer säljstopp genomföras även i Kramfors. Befintliga kunder med tjänster från Kramnet migreras över till AllTele.

Säljstopp och migrering av tjänster från Kramnet till AllTele genomförs för att i Kramnet kunna bedriva en renodlad, konkurrensneutral verksamhet som kommunikationsoperatör. En verksamhet som drivs i samråd med nätägare och andra tjänsteleverantörer inom IP-telefoni, bredband och TV på den Svenska marknaden.

Lansering av Kramnet KO sker vid kommande månadsskifte och de första avtalen med nätägare är redan klara.

-       Med denna åtgärd följer vi branschens trend där vi ser andra aktörer bredda verksamheten i liknande format, säger Ola Norberg, vd AllTele.

-       Att tillvarata den sedan 12 år uppbyggda kompetensen inom Kramnet för att gå in på denna, nu heta marknad, är en naturlig utveckling mot bakgrund av den rikstäckande verksamhet vi bedriver, avslutar Ola Norberg.

För mer information hänvisas till www.alltele.se ”Investor relations”

Kontakt AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: 46 (0) 910 20 00 00
Mobil: 46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola.norberg@alltele.se

OM ALLTELE
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan den 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. AllTele utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele erbjuder en rikstäckande och komplett kommunikationslösning för mobil och fast telefoni, mobilt och fast bredband och TV. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Tranås, Kramfors, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar