AllTele tecknar avtal med ICT

AllTele och ICT (Trafikverket) har tecknat ett omfattande avtal om rikstäckande tillgång till ett av landets mest utbyggda fibernät. Målet för samarbetet är att ge ca 100-talet mindre kommuner, med initialt 550 städer och samhällen, en färdigpaketerad modern och fiberbaserad stadsnätslösning.

AllTele breddar nu verksamheten inom stadsnäts- och fastighetsmarknaden mot kommuner, företag och privathushåll med projektpaketerad infrastrukturutbyggnad kombinerat med tjänsten som Kommunikationsoperatör (KO).

Avtalet grundas på stor efterfrågan från mindre kommuner och samhällen som inte har haft resurser att bygga ut egen infrastruktur utan hänvisats till aDSL-lösningar i det gamla kopparnätet. Projektet med ICT kommer att profileras och drivas genom AllTeles dotterbolag Kramnet. Som tjänsteoperatör kommer AllTele att tillhandahålla kompletta 3-play tjänstepaket i dessa nät, men också bjuda in fler tjänsteoperatörer i en öppen stadsnätslösning.

-       Med tillgång till ICTs mycket väl utbyggda fibernät kan vi nu, med ett mycket attraktivt erbjudande, serva orter som tidigare inte har haft möjlighet att bygga ut en modern fiberinfrastruktur. Intresset är påfallande stort och vi startar upp de första projekten redan under senvåren, säger Ola Norberg, vd AllTele.

-       Tillsammans med AllTele ser vi en stor potential på denna för oss nya marknad och kan nu på ett aktivt sätt också ge positiva besked på de förfrågningar som vi har köat upp från kommuner och samhällen som vet att vi finns inom räckhåll men inte kunnat serva då ICT inte haft denna typ av leveranser i vårt utbud, säger Anders Olsén, affärsansvarig inom ICT.

-       Trafikverket ICT har i uppdraget som infrastrukturbyggare att skapa kvalitetssäkra förutsättningar för kommunikation även utanför den traditionella rollen. Vi ser denna satsning som en naturlig utveckling av vårt uppdrag, avslutar Anders Olsén.

Av landets 290 kommuner har drygt 120 kommuner i dag inte tillgång till eller resurser att bygga ut en fiberbaserad samhällsservice för kommunens egna behov, företag och för boende. Detta är påfallande främst i mindre kommuner. AllTele siktar i första hand på att serva orter med 150 eller fler hushåll och företag samt givetvis kommunernas interna trafik.

-       Även om utbyggnadstakten på mobila lösningar i dag är hög så ligger mindre kommuner lågt prioriterade i planeringen för utbyggnad av 4G, som skulle kunna utgöra en lösning. Många orter, då främst landsbygdskommuner, kommer därför att ligga i bakvatten under mycket lång tid för att möta Regeringens uttalade mål om 100 Mbit till 90 % av alla företag och hushåll i Sverige. Vi på AllTele ser därför avtalet med ICT som en stor möjlighet att flytta fram positionerna på denna för oss viktiga marknad och är en naturlig utveckling mot bakgrund av den rikstäckande verksamhet vi bedriver, avslutar Ola Norberg.

För mer information om AllTele: www.alltele.se

Kontakt AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: 46 (0) 910 20 00 00
Mobil: 46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola.norberg@alltele.se

Kontakt Trafikverket ICT  www.trafikverket/ICT
Anders Olsén
Account manager
Mobil:  +4672-700 22 33
Email: anders.olsen@trafikverket.se

Om AllTele
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

AllTele har idag en av marknadens bredaste produktportföljer för privatkunder samt små och medelstora företag. I samarbete med infrastrukturoperatörer som stadsnät och fastighetsägare levereras fast telefoni, TV och bredbandstjänster. Till detta levererar AllTele internettjänster, mobila tjänster samt kompletta molnbaserade växeltjänster för företag. Allt paketerat med slutkundens behov i fokus.

AllTeles fasta telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandstjänster tillhandahålls via stadsnät, direktansluta fastigheter, ADSL och mobilnät. Mobila tjänster tillhandahålls genom att AllTele är en fristående virtuell operatör i Telias mobila nät.

AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Kramfors, Linköping, Tranås, Uppsala, Umeå, Vilhelmina och Östersund.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar