AllTeles Årsredovisning 2012

AllTeles Årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig på AllTeles hemsida www.alltele.se.

AllTeles Årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig på AllTeles hemsida www.alltele.se under "Om AllTele"

Genom att publicera årsredovisningen på hemsidan sparas resurser för tryck och distribution. Därigenom kan AllTele bidra till en minskad miljöpåverkan. Önskas papperskopia kan detta fås genom att skicka ett e-post till ir@alltele.se.

Kontakt AllTele
Carlos Riera, VD
Mobil: 46 (0) 701-87 17 73
E-post: carlos.riera@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera