Bokslutskommuniké januari-december 2017

Oktober-december i sammandrag 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 223,9 MSEK (167,8).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 16,4 MSEK (20,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 2,1 MSEK (9,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (-3,0). 
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (0,30). 
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 57,4 MSEK (33,4) 

Januari-december i sammandrag 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 857,4 MSEK (694,3).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 72,9 MSEK (79,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,1 MSEK (35,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,6 MSEK (49,6).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,43 SEK (1,16).
 • Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,25 (1,50) kr per aktie lämnas för 2017. 


För ytterligare information:

A3
Johan Hellström, CEO
Mobil:                +46 (0)70 656 77 90
E-post:              johan.hellstrom@a3.se


Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08.30 CET.Om A3
A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3, samt IT-konsultföretagen Delegate och IT Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar