Johan Hellström lämnar A3

Efter sju år som vd först på T3 och sedan ett år på A3 meddelar Johan Hellström nu att han väljer att övergå i annan anställning för att istället jobba internationellt i en icke konkurrerande verksamhet.

Hellström jobbar kvar på A3 till och med den 30 juni 2018 och arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats.

A3 bildades under förra året som ett resultat av en sammanslagning av de norrländska bolagen AllTele, T3 och It-företagen Delegate och IT-Total Västernorrland.

 
- Integrationen av bolagen är klar och strategierna är på plats och jag är väldigt stolt över att A3 nu är ett bolag som kan konkurrera på it- och telekommarknaden. Bolaget kommer nu att fortsätta sin fantastiska resa, säger Hellström.

- Vi tycker att det är roligt att Johan har hittat en ny utmaning som passar hans strävan att bygga nya verksamheter men vi beklagar samtidigt att vi förlorar en målmedveten och entusiasmerande ledare för A3s fortsatta resa, säger Thomas Nygren, styrelseordförande. 


För ytterligare information:

A3
Johan Hellström, CEO
Mobil:                +46 (0)70 656 77 90
E-post:              johan.hellstrom@a3.se

Denna information är sådan information som A3 Allmänna Svenska IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl.08.30 CET.


A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3, samt IT-konsultföretagen Delegate och IT Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret.

Taggar:

A3

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera