Kallelse extra bolagsstämma AllTele onsdagen den 20 mars 2013


Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 (”Bolaget” eller ”AllTele”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 mars 2013 kl. 13.00 i på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

Kontakt AllTele
Michael Orregård, CFO
Telefon: 46 (0) 8 517 810 58
E-post: michael.orregard@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Vi levererar fast och mobil telefoni, bredband, TV och molnbaserade växellösningar till privatkunder och företag i hela Sverige. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se