Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) extra bolagsstämma den 1 december 2017

På dagens extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagets firma i enlighet med förslaget från styrelsen. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, varigenom bolagets firma ändras till A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ).För ytterligare information:

A3
Johan Hellström, CEO
Mobil:                                +46 (0) 70 656 77 90
E-post:                               johan.hellstrom@a3.se
Om A3 (www.a3.se)

A3 Allmänna Svenska IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via A3 AB levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via A3 Företag AB levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3, samt IT-konsultföretagen Delegate och IT Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret.

Prenumerera

Dokument & länkar