Kommuniké från extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) den 30 augusti 2011

På dagens extra bolagsstämma godkändes förslagen från styrelsen om apportemission av 1.500.000 aktier i AllTele som delbetalning av köpeskillingen för Ventelo Sverige AB, vidare beslöt stämman om emission av 1.000.000 konvertibler till säljarna av Ventelo att betalas genom kvittning av skuld. Något val av ny styrelseledamot blev inte aktuellt då styrelsen drog tillbaka beslutsförslaget, varvid Ola Norberg kvarstår som styrelseledamot. Samtliga beslut var enhälliga. Genom dagens beslut ges AllTele möjlighet att fullfölja avtalet om förvärv av samtliga aktier i Ventelo, som beräknas slutföras under morgondagen.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar