Paul Moonga träder in som VD för A3

A3’s styrelseledamot Paul Moonga träder in som VD för A3 efter Johan Hellström den 16 april. Han har tidigare varit VD för AllTele mellan 2013 och hösten 2015. Han har även tidigare varit VD för Ventelo, Greenwich Consulting och innehaft exekutiva positioner i bolag som Vodafone, Orange, Framfab, Bredbandsbolaget och British Telecom.

- Vi behövde tillsätta en VD som snabbt kan sätta sig in i bolaget och fortsätta verkställa i linje med nuvarande strategi och plan. Paul besitter stor erfarenhet från liknande operativa roller och han har en enastående meritlista, säger Thomas Nygren, styrelseordförande i A3. 

- A3 är ett fantastiskt bolag med otroligt duktiga medarbetare och en stark kundbas. Jag ser fram emot att leda bolaget i vad som kommer att vara en mycket spännande fas, säger Paul Moonga.För ytterligare information:

A3

Johan Hellström, CEO

Mobil:                +46 (0)70 656 77 90

E-post:              johan.hellstrom@a3.se

Denna information är sådan information som A3 Allmänna Svenska IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl.08.30 CET.

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera