Redeye - AllTele: Företagssegmentet har vänt

Trots intäkter och EBITDA under förväntan (återigen) fanns det ljuspunkter i Q3-rapporten. Företagssidan vände äntligen och det stort. EBITDA på företagssidan förbättrades med cirka 15 MSEK till 7,0 MSEK jämfört med Q2. Det operativa kassaflödet för perioden uppgick till 42 MSEK, vilket bör rädda årets utdelning och därmed ge en direktavkastning på minst 5 procent, alternativt 8 procent om AllTele väljer att tangera förra årets utdelning genom att dela ut hela kassaflödet.

Vi har reviderat ned våra värderingsscenarion då vi ser ut att ha underskattat marknadschurnen och prispressen. Vi antar att Q4-rapporten kan driva aktien över vårt nya motiverade värde. AllTele tackade under perioden nej till ett bud för en del av verksamheten som enligt obekräftade uppgifter uppgick till 3 000 SEK per kund, vilket skulle innebära ett värde på 31 SEK/aktie bara för den privata kundstocken. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/Fa8gi3

Detta är ett pressmeddelande från Redey. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera