Redeye - AllTele: Var god dröj

Besparingarna ser ut att bita i AllTele där EBITDA i Q1 uppgick till 18,4 MSEK (väntat 15,1 MSEK). Företagssegmentet, det forna sorgebarnet, fortsatte att visa vinst trots en negativ sekventiell tillväxt om 10 procent. Total negativ q/q-tillväxt uppgick till -3,8 (väntat 0,0 %). Stärkt av ett operativt kassaflöde i Q1 på 52 MSEK väntas AllTele dela ut 0,75 SEK per aktie. Vi ser även en sannolik extrautdelning på 0,5 SEK i H2, vilket ger en total direktavkastning på 7,7 procent. För en långsiktigt bibehållen utdelningsförmåga krävs dock att något görs åt den negativa RGU-tillväxten. AllTele tappade i Q1 4,5 procent av de totala RGU:erna jämfört med Q4’15, vilket leder till sänkta estimat på kort sikt, men basscenariot och vår fair value range kvarstår. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/HSvytx

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera