Redeye: Uppdaterad analys av A3

A3:s Q4-rapport bjuder på en blandad kompott där engångskostnader präglar kvartalet. Glädjeämnen gäller en ökad försäljning, ökade RGU:er inom Sunrise samt att bruttomarginalen noteras på årshögsta. På minussidan noterar vi OPEX och engångskostnaderna. Sammantaget innebär våra estimatjusteringar en marginellt lägre värdering.

Läs mer och ladda ned analysen: https://goo.gl/gxPwSg

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/      

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera