AAK – Rekordhögt resultat för andra kvartalet

  • Rörelseresultat 244 (218) Mkr var rekordhögt för ett andra kvartal. Detta var en förbättring med 12% jämfört med motsvarande kvartal 2012. Till fasta växelkurser var förbättringen 15%
  • Under andra kvartalet ökade koncernens volymer med 7%. För jämförbara enheter var den organiska volymökningen 1% huvudsakligen drivet av utvecklingen inom Food Ingredients
  • Food Ingredients nådde ett rekordhögt resultat om 184 (156) Mkr under det andra kvartalet, en förbättring med 18%. Till fasta växelkurser ökade rörelseresultatet med 21%
  • Chocolate & Confectionery Fats rapporterade stabila 65 (65) Mkr. Till fasta växelkurser ökade rörelseresultatet med 3%
  • Technical Products & Feed förbättrade sitt resultat med 15% till 23 (20) Mkr
  • Vinsten per aktie ökade med 19%, till 3,74 (3,14) kronor
  • Mycket starkt kassaflöde, 576 (351) Mkr
  • Fortsatt stark utveckling av avkastningen på sysselsatt kapital beräknad på rullande 12 månader uppgick till 15,2%, att jämföras med 14,2% vid utgången av 2012 och 13,2% för motsvarande kvartal föregående år
     

”AAK:s värdefulla erbjudanden i form av hälsosamma produkter och lägre kostnader, produktutveckling i nära samarbete med våra kunder samt företagsprogrammet AAK Acceleration gör att vi är fortsattförsiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna förväntas vara affärsområdet Food Ingredients och den förväntade återhämtningen för Chocolate & Confectionery Fats under andra halvåret”, säger Arne Frank, Koncernchef och Verkställande direktör.

Eventuella frågor besvaras av:
Fredrik Nilsson

Director Group Controlling och Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2013 kl.13.00.

AarhusKarlshamn är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com 

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar