AAK – rekordhögt rörelseresultat för första kvartalet drivet av en fortsatt stark utveckling för Food Ingredients

  • Rörelseresultatet uppgick till rekordhöga 242 (220) Mkr, en förbättring med 10 % jämfört med motsvarande kvartal 2012 trots en negativ valutaomräkningseffekt om 6 Mkr
  • Volymerna ökade med 6 %
  • Food Ingredients – uppnådde ett rekordhögt rörelseresultatet om 158 (137) Mkr, en förbättring med 15 %
  • Chocolate & Confectionery Fats – förbättrade sitt rörelseresultat med 4 % till 84 (81) Mkr
  • Technical Products & Feed – förbättrade sitt rörelseresultat med 4 % och rapporterade 26 (25) Mkr
  • Vinsten per aktie ökade med 10 %, från 3,43 till 3,78 kronor
  • EBITDA förbättrades med 25 Mkr, från 305 till 330 Mkr
      

Avslutande kommentar
”AAK:s värdefulla erbjudanden i form av hälsosamma produkter och lägre kostnader, produkt-utveckling i nära samarbete med kunderna samt företagsprogrammet AAK Acceleration gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De två viktigaste orsakerna till denna optimism är den starka resultatutvecklingen för Food Ingredients och den förväntade återhämtningen för Chocolate & Confectionery Fats. Oavsett hur marknadsförhållandena utvecklas kommer emellertid den förväntade resultatförbättringen för Chocolate & Confectionery Fats knappast att bli märkbar förrän under andra halvåret 2013”, kommenterade Arne Frank, koncernchef och VD.

Eventuella frågor besvaras av:
Fredrik Nilsson
Director Group Controlling och Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl.11.00.

AarhusKarlshamn är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com  

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar