AAK förvärvar affärsenheten Deinking Chemicals från Ciba Specialty Chemicals Oy i Finland

Business Area Technical Products & Feed har tecknat avtal om förvärv av affärsenheten Deinking Chemicals från Ciba Specialty Chemicals Oy i Finland. Kemikalier för Deinking (avsvärtning av returpapper) är baserade på specialfettsyror och förvärvet är ett viktigt strategiskt steg framåt i värdekedjan för affärssektorn Tefac (fettsyror). Affärsenheten Deinking omsätter 25 Mkr. Verksamheten kommer att flyttas över till fabriken i Karlshamn något som beräknas ge både transport- och kostnadsfördelar.

Specialfettsyror för avsvärtning används inom pappersindustrin när man använder returpapper i sin produktion, vilket är en växande marknad inom pappersindustrin.

Tillväxten för specialfettsyror för avsvärtning förväntas öka globalt och inom Central- och Östeuropa uppskattas tillväxten till mer än 10 procent de närmsta åren.

- Förvärvet stärker vår marknadsposition inom segmentet för avsvärtning av returpapper. Det är ett viktigt steg framåt i värdekedjan och är ett led i vår inriktning på mer specialprodukter säger Magnus Jörsmo, President of Business Area Technical Products & Feed

- Vi strävar efter en växande andel specialprodukter i hela koncernen och ett viktigt steg i den riktningen är nu taget i och med förvärvet av Deinking Chemicals säger Jerker Hartwall, koncernchef och VD för AAK. Förvärvet kommer att generera vinst under 2008.

Förvärvet avses fullbordas per den 31 oktober 2007.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jerker Hartwall, Koncernchef och VD
Tel: +46 (0)40 627 83 00
E-mail: jerker.hartwall@aak.com

Bo Svensson, informationsdirektör
Tel: + 46 (0)454 820 00 eller +46 (0)40 627 83 00
Mobil: + 46 (0)708 182 193
E-mail: bo.svensson@aak.com

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar