AAK förvärvar Rapsona AB

AAK har idag förvärvat samtliga aktier i Rapsona AB. Det nyförvärvade företaget, som är baserat i Järfälla norr om Stockholm, förser bland annat restauranger, storhushåll, bagerier och mindre färdigmatsproducenter med en rad olika produkter baserade på vegetabilisk olja.
Med en beräknad omsättning på cirka 70 MSEK har företaget en stark ställning inom sin huvudverksamhet i den svenska livsmedelsindustrin.

– Vi är mycket nöjda med att ha slutfört den här affären, som passar väldigt bra in i vår strategi att gå framåt i värdekedjan. Med detta förvärv kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett mer komplett produktprogram som motsvarar deras behov, säger Jerker Hartwall, AAKs VD och koncernchef.

– Detta är ett naturligt steg för Rapsona, säger tidigare ägaren Georgios Vasmatzis. Rapsona har nu nått en storlek där företaget behöver en mer strukturerad miljö för att kunna utvecklas ytterligare.

Det nyförvärvade företaget kommer även fortsättningsvis att bedriva sin verksamhet under namnet Rapsona AB. Georgios Vasmatzis kommer att kvarbli i Rapsona som styrelseledamot och tillsammans med AAK försöka utveckla verksamheten vidare mot nya målsättningar.

– Vi strävar efter att produkter med högt mervärde ska utgöra en allt större andel av vår försäljning och förvärvet av Rapsona ska betraktas som ett steg på vägen mot att fullfölja lagd strategi. Genom förvärvet av Rapsona AB stärker vi oss inom området FoodSolutions. Rapsona kommer att bidra positivt till AAK:s resultat under 2008, säger Jerker Hartwall, AAKs vd och koncernchef.

För mer information var vänlig och kontakta:

Jerker Hartwall, VD och koncernchef AAK AB
Telefon +46 (0) 40 627 8330

Bo Svensson, Kommunikationsdirektör
Mobil: + 46 (0)708 182 193

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar