AAK investerar i Kina

AAK har beslutat att bygga en produktionsanläggning för special- och semispecialoljor i Kina. Detta för att driva vår globala tillväxtstrategi och för att ytterligare öka närvaron på denna strategiskt mycket viktiga marknad.

Fabriken kommer att ligga i Zhangjiagang längs Yangtze-deltat. Regionen, som ligger strax nordväst om Shanghai, har högst BNP per capita på Kinas fastland och är ett centralt logistikcenter i landet.

”Det finns en betydande potential för AAK i Kina och den nya fabriken är en väsentlig del av vårt företagsprogram AAKtion”, säger Arne Frank, VD och koncernchef, AAK. ”Kina utvecklas snabbt från en exportorienterad ekonomi till en också mycket stark, inhemsk och konsumtionsdriven ekonomi. Med en snabbt växande ekonomi förväntas efterfrågan på special- och semispecialoljor i Kina att öka starkt.

Investeringen förväntas under den kommande tvåårsperioden att uppgå till cirka 400 miljoner kronor. Produktionsstart är planerad till första delen av 2016 och fabriken kommer fullt utnyttjad att öka AAK:s totala kapacitet med cirka 100.000 ton, med utrymme för ytterligare kapacitetsökning vid en senare tidpunkt.

”Den här investeringen gör det möjligt för oss att genomföra vår strategi och utöka våra affärer i Kina med en ökad kundservice och med fler innovativa och kundutvecklade produkter som tillgodoser såväl globala som lokala kunder och trender”, säger Torben Friis Lange, President Asia, CIS och Middle East. ”Fullt utnyttjad kommer anläggningen att kunna förse våra kunder med produkter inom segmenten bageri, mejeri, barnmat och choklad & konfektyr.”

Byggandet av fabriken är ett led i en långsiktig plan för Kina som inleddes med etableringen av ett eget dotterbolag 2011 och som följdes av öppnandet av ett innovationscentrum i Shanghai 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Anders Byström
Direktör Extern redovisning & Investor Relations
Tfn: +46 40 627 83 34 Tfn: +46 40 627 83 32
Mobil: +46 708 95 22 21 Mobil: +46 709 88 56 13

Informationen är sådan som AAK AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2014 kl. 09.00 lokal tid.

AAK är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor och fettlösningar, vilka kännetecknas av en hög grad av teknikinnehåll och innovation. AAK:s lösningar är transfria med låg andel mättade fetter och ersätter mjölkfett och kakaosmör, samt tillgodoser andra behov hos våra kunder. AAK har produktionsanläggningar i Belgien, Colombia, Danmark, Mexiko, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. AAK har även kontraktstillverkning i Ryssland och Malaysia. Företaget är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, inom segmentet Large Cap. Ytterligare information om AAK finns på företagets hemsida, www.aak.com.

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar