AAK rapporterar stora framsteg inom hållbarhet

AAK har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2015/2016, i vilken företaget beskriver sina strategier, mål, aktiviteter och framsteg inom hållbarhetsområdet. Rapporten är baserad på företagets modell för ansvarsfull tillväxt och uppdelad i fem fokusområden – Marknad, Leveranskedja, Miljö, Arbetsmiljö och Samhälle.

”Trots att vår produktportfölj numera innehåller en större andel mer förädlade och mer avancerade produkter, som normalt är mer resurskrävande per producerad enhet, fortsätter vår totala resurseffektivitet att visa goda resultat”, säger Arne Frank, VD och koncernchef på AAK. ”Räknat per producerad enhet har energiförbrukning, vattenförbrukning samt koldioxidutsläpp sjunkit med mellan 4 och 6%. Dessutom har vi minskat avfallet som skickas till deponi med 44%. Avfall till deponi utgjorde 1,3% av den totala avfallshanteringen medan de återstående 98,7% återanvändes, återvanns eller utnyttjades. Detta är verkligt fina resultat som vår mycket engagerade och ansvarsfulla globala organisation åstadkommit.”

AAK redovisar också stora framsteg inom den viktiga palmoljefrågan. I augusti 2016 hade AAK uppnått 98% spårbarhet till kvarn för palmolja, all palmkärnolja och alla restprodukter. Dessutom hade man slutfört kvalitativa riskanalyser för samtliga leverantörer, geospatiala riskanalyser för leverantörskvarnar som medför ökad risk, samt genomfört både revisioner på plats vid kvarnarna och en workshop för att engagera och involvera palmoljeleverantörer.

Därtill rapporterar AAK om sitt mycket framgångsrika kvinnogruppsprogram i Västafrika. Under säsongen 2015/2016 har företaget nått ut till och samarbetar med 90.000 kvinnor vilket är 20.000 fler än målsättningen. Modellen med individuella räntefria ”mikrokrediter” fungerar mycket bra.

I rapporten berättar AAK:s medarbetare om några av företagets många hållbarhetsinitiativ och ledande befattningshavare delar med sig av tankar och insikter inom sina specifika ansvarsområden. Rapporten innehåller även externa utlåtanden för att belysa AAK:s arbete från ett utomstående perspektiv.

För att få tillgång till en digital version av rapporten, vänligen besök www.aak.com. För att erhålla en tryckt rapport, kontakta Corporate Communications via comm@aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Mette Olesen
Chief Marketing Officer inklusive CSR
Mobil: +46 708 39 93 14                    
E-post: annemette.olesen@aak.com          

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2016, kl. 10:00 CET.

AAK
är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, barnmat, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 2.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

AAK

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar