AAK:s första leverans av Akovita®, bolagets nya produktsortiment inom nutrition för äldre

Som en följd av ett ökat nutritionsfokus har AAK nyligen levererat sina första volymer av Akovita®, bolagets nya produktsortiment inom nutrition för äldre. AAK:s skräddarsydda specialblandning Akovita® kommer att användas i en pulverprodukt för den europeiska marknaden.

Akovita®-sortimentet innehåller ingredienser som t.ex. växtsterolestrar som är kliniskt bevisade att bibehålla och till och med minska kolesterolhalten i blodet, något som stöds av EU:s hälsokrav, artikel 14.1.

”För att upprätthålla en aktiv livsstil efter pensionering kan energirik och lättabsorberad mat med god näringsprofil främja en bra matsmältning”, säger Karel Stoschek, AAK:s President Special Nutrition. ”Detta kan uppnås genom att integrera AAK:s strukturerade fetter med höga mängder omega 3-fettsyror.”

AAK:s segment Special Nutrition, som omfattar Infant, Medical och Senior Nutrition, skapades i slutet av förra året för att möta nuvarande och framtida behov på en rad olika nutritionsmarknader. AAK har utökat resurserna inom Special Nutrition som också är ett viktigt fokusområde inom The AAK Way, AAK:s företagsprogram för 2017–2019.

”AAK har, med sin produktutveckling i nära samarbete med kunderna, alla förutsättningar som behövs för en bredare nutritionsplattform”, säger Karel Stoschek. ”Vi har en omfattande kunskap och ett gott anseende inom specialoljor och -fetter, vi har en global närvaro och vi har kommersiella och kunniga kundinnovationsteam som stödjer våra kunder över hela världen.”

AAK:s volymer av Akovita® förväntas successivt att öka de närmaste åren.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson Karel Stoschek
Finansdirektör och tf. VD President Special Nutrition    
Mobil: +46 708 95 22 21 Mobil: +46 709 42 28 22
E-post: fredrik.nilsson@aak.com E-post : karel.stoschek@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017, kl. 09:15 lokal tid.

  
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- ochnutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda.
Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

AAK

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar