AAK stärker sin position inom Food Ingredients genom att förvärva turkiska Unipro

AAK – en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och fetter – har förvärvat Unipro av Unilever. Unipro är en ledande leverantör av oljor och fetter till Industri- och Bagerimarknaderna i Turkiet och närliggande länder. Grundat 1990 och beläget i Istanbul, sysselsätter Unipro cirka 37 personer och företaget hade under 2012 en omsättning på cirka 700 miljoner kronor.

Förvärvet av Unipro omfattar tio etablerade varumärken, en lednings- och säljorganisation, all hänförlig know-how och företagsnamnet Unipro för oljor och fetter till Industri- och Bagerimarknaderna. I samband med förvärvet har AAK ingått ett 5 årigt produktionsavtal med Unilever för leveranser av Unipro produkter.

"AAK kommer att stärka sin närvaro i världens 16:e största ekonomi som har en stark BNP-tillväxt. Detta är AAK:s nästa steg i sin strategi för ökad fokus på tillväxtmarknader.", säger Torben Friis Lange, Senior Vice President AAK.

"Detta förvärv är en väsentlig del av AAK Acceleration, och tillför närvaro i områden som identifierats vara strategiskt viktiga. Förvärvet kommer att fungera som en plattform för ökad AAK försäljning av semi-special och specialprodukter i Turkiet och Mellanöstern och Afrika.", säger Arne Frank, VD och koncernchef, AAK.

Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter. Förvärvet förväntas ha en begränsad påverkan AAK:s rörelseresultat 2013.

Press & Analytiker Telefonkonferens
En telefonkonferens för press och analytiker, under ledning av Arne Frank, koncernchef och VD kommer att äga rum, den 26 juli 2013 kl.11.00. För att delta i telefonkonferensen vänligen registrera dig i förväg under Investorfliken på vår hemsida www.aak.com. En länk till presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på företagets hemsida www.aak.com under fliken Investor.

Eventuella frågor besvaras av:
Fredrik Nilsson
Director Group Controlling och Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli, 2013 kl.08.30.

AarhusKarlshamn är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar