AAK tredubblar sitt engagemang med kvinnogrupper i Burkina Faso

Fredagen den 23 mars, undertecknade AAK – AarhusKarlshamn, ett avtal med regeringen i Burkina Faso. AAK avser med avtalet att under de kommande två åren tredubbla sina aktiviteter med kvinnogrupper på landsbygden i Burkina Faso i Västafrika.

AAK gör detta för att säkra en förbättrad tillgång och kvalitet av de strategiskt viktiga sheakärnorna samt för att lokalt förbättra levnadsförhållandena i byarna.

Utöka antalet kvinnogrupper
- AAK, har som världsledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och -fetter, köpt sheakärnor i Västafrika inklusive Burkina Faso sedan 1950-talet. De tre senaste åren har AAK, baserat på lång erfarenhet i landet etablerat lokala kvinnogrupper som vi samarbetar nära med. Detta för att göra såväl affärer som för att utbilda kvinnorna om hur de kan förbättra kvaliteten på sheakärnorna. För närvarande är mer än 10 000 kvinnor medlemmar i de här grupperna och vi önskar nu att tredubbla antalet involverade, säger Knud Larsson, Sourcing Director vid AAK.

- Avtalet mellan AAK och kvinnogrupperna är baserat på fair trade principer för att säkra att kvinnorna har en stabil inkomst samt att de får en bonus för att leverera högkvalitativa produkter utan att de är bundna av att göra affärer med AAK. Bildandet av kvinnogrupper gör det möjligt för kvinnorna att vara en affärspartner och bidrar till deras kamp mot fattigdom och för bättre levnadsförhållanden lokalt i byarna, säger Knud Larsson.

Tecknande av avtal
I fredags undertecknade Burkina Fasos Finansminister Lucien Marie Noël Bembamba och Knud Larsson Sourcing Director AAK, avtalet genom vilket AAK förbinder sig att tredubbla antalet kvinnor som AAK arbetar med, medan Burkina Fasos regering stödjer en fortsatt expansion av inrättandet av kvinnogrupper i hela landet tillsammans med AAK.

Undertecknandet ägde rum vid Finansministeriet i Ouagadougou, Burkina Faso i närvaro av åtskilliga representanter från regeringen inklusive Miljöministern, Handelsministern, Ministern för kvinnors angelägenheter, den danske samarbetsministern Christian Friis Bach, samt den danske ambassadören i Burkina Faso, Birgitte Nygaard Markussen.

- Med det här avtalet stärker vi vårt engagemang för regeringen och folket i Burkina Faso, säger Knud Larsson. Sheakärnor är en strategiskt viktigt råvara inom AAK:s produkter för Choklad och Konfektyrindustrin, och som företag behöver vi stabil tillgång till högkvalitativa sheakärnor. Det säkras genom vårt nära samarbete med kvinnogrupperna och regeringen i Burkina Faso. Vi är också mycket stolta och tacksamma för att vi har fått förtroendet och har valts ut för den här satsningen av regeringen i Burkina Faso.

I en kommentar till tecknandet av avtalet säger den danske samarbetsministern, Christian Friis Bach: - Det är viktigt och glädjande att företag tar ansvar för att säkra höga etiska handelsstandarder och rimlig betalning och därigenom se till att det blir bättre möjligheter för tusentals kvinnor i Burkina Faso. Den här typen av samarbete är en stor möjlighet för det lokala, afrikanska samhället och är ett viktigt bidrag till att utveckla fattiga samhällen.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Nilsson                                      Knud Larsson
Head of Investor Relations                      Sourcing Director
Telefon: + 46 40 627 83 34                     Mobil: +45 4017 4115
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl. 11.15 lokal tid.

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar