AarhusKarlshamn – Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 12 november 2013

AarhusKarlshamn (AAK) höll idag sin årliga kapitalmarknadsdag på Fotografiska i Stockholm för analytiker, investerare och representanter från media.

Arne Frank, VD och koncernchef, inledde årets evenemang med en presentation av utvecklingen inom AAK Acceleration. Därefter presenterades den finansiella utvecklingen av Peter Korsholm, Finansdirektör.

Vidare gavs en djupare inblick inom Infant Nutrition av Karel Stoschek. Företagets arbete inom CSR och palmolja kommunicerades av Anne Mette Olesen. Affärsområdet Chocolate & Confectionery Fats presenterades av René Schou och slutligen gavs en presentation av AAK´s tillväxtmarknader och ambitionerna inom dessa av Arne Frank, Torben Friis Lange och Octavio Diaz de Leon.

Samtliga presentationer finns tillgängliga på företagets hemsida, www.aak.com.


Eventuella frågor besvaras av:
Fredrik Nilsson
Chef Koncernkontrolling och Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2013 kl.09.30.


         
AarhusKarlshamn är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AarhusKarlshamn är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida
www.aak.com

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar