Fjärde kvartalet 2012

AarhusKarlshamn AB – Rekordhögt rörelseresultat drivet av ett exceptionellt starkt Food Ingredients

 • Nettoomsättningen uppgick till 4.205 Mkr (4.483) huvudsakligen på grund av orkanen Sandy och lägre råvarupriser kompenserat av förvärv, en bättre produktmix och en positiv valutaomräkningseffekt.
   
 • Volymerna ökade med 2 % jämfört med fjärde kvartalet 2011, främst tack vare förvärven och ökade special- och semispecialprodukter.
   
 • Fjärde kvartalets rörelseresultat, justerat för Sandy, uppgick till rekordhöga 292 (265) Mkr, en förbättring med 10 %.

 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet efter kostnader för Sandy uppgick till 271 (265) Mkr, vilket är en förbättring med 2 %.
   
 • Företagets största affärsområde, Food Ingredients, rapporterar rekordhögt rörelseresultat justerat för orkanen Sandy på 220 Mkr (151), en förbättring på 46 procent och en volymtillväxt på 6 %.

 • Affärsområdet Chocolate & Confectionery Fats rapporterade en volymminskning på 5 % och fortsatt pressade marginaler. Rörelseresultatet justerat för orkanen Sandy uppgick till 82 Mkr (115).
   
 • Företagets minsta affärsområde Technical Products & Feed rapporterade stabilt resultat trots utmanande marknadsförhållanden. Rörelseresultatet uppgick till 21 Mkr (21).

 • AAK:s anläggningar i New Jersey, USA som drabbades av Sandy har återupptagit driften.

 • Den senaste tidens förvärv utvecklas som planerat.

 • Vinsten per aktie uppgick till 5,01 (4,82) kronor, en ökning med 4 %.
   

Avslutande kommentar: ”Hur det förvärrade allmänna ekonomiska läget i Europa kommer att påverka vår bransch är, som vi alla vet, mycket svårt att förutsäga. AAK:s värdefulla erbjudanden i form av hälsosamma produkter och lägre kostnader, värdeskapande lösningar och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder samt AAK Acceleration gör dock att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska för framtiden. De viktigaste drivkrafterna bakom denna optimism är Food Ingredients starka resultatutveckling och den förväntade återhämtningen inom Chocolate & Confectionery Fats.” säger koncernchef och VD Arne Frank.

Bokslutskommuniké 2012

AarhusKarlshamn AB – Rekordhögt rörelseresultat och ett mycket starkt kassaflöde

 • Nettoomsättningen ökade med 216 Mkr och uppgick till 16.911 Mkr (16.695), främst på grund av förvärv och en bättre produktmix.

 • Volymerna ökade med 6 % jämfört med 2011, främst till följd av förvärv och ökad inriktning på special- och semispecialprodukter.

 • Rörelseresultatet, justerat för orkanen Sandy och före förvärvsrelaterade kostnader, uppgick till rekordhöga 1.003 (918) Mkr, en förbättring med 9 %.

 • Rörelseresultatet inklusive effekten av orkanen Sandy och efter förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 975 (911) Mkr, vilket är en förbättring med 7 %.
   
 • Företagets största affärsområde, Food Ingredients, rapporterar rekordhögt rörelseresultat 703 (518) Mkr, en förbättring med 36 %. Rörelseresultat per kilo ökade från 0.62 kronor till 0.75 kronor, en förbättring med 21 %.
   
 • Affärsområdet Chocolate & Confectionery Fats rapporterar volymminskning på 3 % och fortsatt pressade marginaler på grund av det mycket låga kakaosmörpriset. Rörelseresultatet försämrades från 378 Mkr till 316 Mkr.
   
 • Rörelseresultatet för företagets minsta affärsområde, Technical Products & Feed, uppgick till 88 Mkr (103) till följd av utmanande marknadsförhållanden.
   
 • Företagsprogrammet AAK Acceleration fortskrider enligt plan.
   
 • Under året har bolaget förvärvat Oasis Foods Company (USA) och Crown-Foods A/S (Danmark). Integrationerna fortgår enligt plan.
   
 • Vinsten per aktie uppgick till 15,66 (14,72) kronor, en ökning med 6 %.
   
 • Den föreslagna utdelningen uppgår till 5,25 (4,75) kronor, en ökning med 0,50 kronor eller 11 %.
   

I anslutning till att AarhusKarlshamn AB offentliggör Delårsrapport för fjärde kvartalet samt Bokslutskommuniké för 2012 den 7 februari 2013, hålls en press- och analytikerkonferens via telefon kl. 13.00, lokal tid. För att deltaga i konferensen vänligen se instruktioner under Investorfliken på AAKs hemsida www.aak.com.

Eventuella frågor besvaras av:
Arne Frank,
Koncernchef och VD
Tfn: + 46 627 83 00

Peter Korsholm
Finansdirektör
Tfn: + 46 627 83 00

Fredrik Nilsson
Director Group Controlling och Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 kl.08.15.

AarhusKarlshamn är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar