Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i bolaget

AarhusKarlshamn AB (publ) bekräftar att per den 30 juni 2009 uppgår bolagets aktiekapital till 408 981 890 kronor och det totala antalet aktier och röster till 40 898 189. Anledningen till förändringen är verkställandet av årsstämmans beslut den 19 maj 2009 om minskning av aktiekapitalet med anledning av ogiltigförklaring av Aarhus United A/S:s 485 614 aktier i bolaget, innebärande att bolagets aktiekapital minskats med 4 856 140 kronor med överförande av detta belopp till reservfonden. Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2009 kl. 10.00.

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar