Organisation och ledning för AarhusKarlshamn AB på plats

Integrationsarbetet mellan de två forna konkurrenterna Aarhus United och Karlshamns AB accelererar nu sedan det nya bolaget AarhusKarlshamn AB etablerades i månadsskiftet. Bolagens ledningsgrupper har arbetat intensivt under de senaste månaderna för att kunna starta den nya verksamheten så snabbt som möjligt. Bolagets styrelse har tagit beslut om organisationsstrukturen. De två bolagen var organiserade i olika strukturer och den nya organisationen är en spegel av det bästa från de ingående bolagen. -Vi kan nu kombinera en djup kunskap om vegetabiliska oljor med en bred marknadskunskap i Europa, Nafta, Sydamerika och Asien säger Jerker Hartwall, verkställande direktör i AarhusKarlshamn AB. Vi kan möta kundernas behov med produktion i sju länder. Jag ser ett mycket starkt företag växa fram. Produkter med bas i vegetabiliska oljor förekommer i en mängd vardags- produkter. AarhusKarlshamn största affär ligger inom livsmedelsindustrin, som svarar för 60 procent av företagets omsättning. Fett för choklad- och konfektyrindustrin står för nästan 30 procent, medan tekniska produkter står för 10 procent. Minst, men starkt växande under bra lönsamhet, är oljor för hälsoprodukter och kosmetik. AarhusKarlshamn AB har en omsättning på ca 10 miljarder SEK och har 2500 anställda. Med inriktning mot kunder inom dessa segment har en organisation baserad på sex affärsområden vuxit fram. De regionala skillnaderna gör att Food Ingredients delas upp i tre geografiska områden, som storleksmässigt balanserar varandra väl. Som samordningsfunktioner utanför affärsområdena finns resurser för teknisk utveckling och för inköp. Koncernledningen består av tolv personer. VD och CEO är Jerker Hartwall. Företaget, som från start är noterat på Nya Marknaden, kommer att söka notering på Stockholmsbörsens O-lista under nästa år och har därefter för avsikt att söka sekundärnotering på börsen i Köpenhamn. Koncernledning Jerker Hartwall CEO Bo Svensson Communication/IR Jan-Ove Aspeblad Tf. Finance/IT Jörgen Balle Chocolate and Confectionery Fats, CCF Jan Gunnerdal Cosmetics & Pharmaceuticals Håkan Christensson Food Ingredients Continental Europe Ian McIntosh Food Ingredients UK Josipa Paska Food Ingredients, Nafta (US) Jan Astrup Food Ingredients, Nafta (Mexico) Magnus Jörsmo Food Tech/Feed Benny Jakobsen Operations Gunnar Bystedt Operations Ett huvudkontor kommer att etableras i Köpenhamn med CEO plus 3- 5 personer. Huvudkontoret kommer också att vara ett mötescenter för den övriga organisationen. [REMOVED GRAPHIC] För ytterliggare information kontakta VD Jerker Hartwall + 46-454-82603.

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar