Valberedningens förslag till styrelse i AAK AB

Inför årsstämman den 17 maj 2017 föreslår valberedningen i AAK AB (publ.) nyval av Mikael Ekdahl som styrelseordförande samt Gun Nilsson och Bengt Baron som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår samtidigt omval av styrelseledamöterna Arne Frank, Lillie Li Valeur, Märta Schörling Andreen och Marianne Kirkegaard.

Som tidigare kommunicerats har nuvarande styrelseordförande Melker Schörling avböjt omval. Därtill lämnade Ulrik Svensson sin roll som styrelseledamot vid årsskiftet. Om årsstämman godkänner valberedningens förslag utökas styrelsen således med en person.

Mikael Ekdahl är född 1951 och har examen i såväl juridik som ekonomi från Lunds universitet. Han har en lång bakgrund som advokat och partner vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mikael var styrelseledamot i AAK AB mellan 2005 och 2013 och har därefter fungerat som styrelsens sekreterare. Innan AAK AB:s grundande 2005 satt han dessutom i styrelsen i Karlshamns AB. Därtill har Mikael under många år varit styrelseledamot i bolag inom Melker Schörling AB-sfären och är nu föreslagen som ny styrelseordförande i Melker Schörling AB.

Gun Nilsson, född 1955, är för närvarande finansdirektör för IP-Only men kommer att tillträda som VD för Melker Schörling AB senast i slutet av maj 2017. Hon har tidigare varit finansdirektör för Nobia och Sanitec samt VD för Gambro Holding. Hon har dessutom varit styrelseledamot i Hexagon sedan 2008 och har därtill erfarenhet från styrelseuppdrag i Capio och Dometic.

Bengt Baron, född 1962 och med en MBA från University of California i Berkeley, har en gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen och har bland annat innehaft senior chefsbefattning på Coca-Cola samt varit VD för Cloetta och V&S Group. Han är styrelseledamot i Thule Group samt styrelseordförande i Enzymatica AB och MIPS AB.

Information om vilka personer som ingår i AAK AB:s valberedning finns att hitta på www.aak.com. Årsstämman äger rum onsdagen den 17 maj 2017 på Malmö Arena i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Ekdahl Fredrik Nilsson
Valberedningens ordförande Finansdirektör
Telefon: +46 8 407 36 60 Mobil: +46 708 95 22 21 
E-post: fredrik.nilsson@aak.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 09:15 CET.

   
AAK
är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och strax under 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

AAK

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar