Högkullen förvärvar Ambea-fastighet

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av en omsorgsfastighet

i Skara. Säljare är ett dotterbolag till Ambea, som blir kvar som hyresgäst och tecknar

ett hyreskontrakt på 15 år. 

Om oss

Högkullen erbjuder kommuner, landsting och enskilda vårdföretag flexibla lösningar för olika typer av omsorgsboende. Vi är en aktiv partner som tar ansvar för att driva projekt framåt tillsammans med ansvariga inom kommunen, vårdföretag och föräldrakooperativ. Vår idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med verksamheternas huvudmän och utifrån kundens önskemål och krav. Vårt koncept är att erbjuda fastigheter och boenden som lever upp till våra kunders krav på funktionalitet, flexibilitet och kvalité. Högkullen är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger samt förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Våra huslösningar ger möjlighet till en boendekarriär och våra hyresavtal är flexibla och kan ta hänsyn till förändringar av villkor och/eller lagstiftning. Högkullen är den största privata fastighetsägaren av LSS-bostäder i Sverige. Residenset AB förvärvade Högkullen 1995 och äger sedan maj 2015 samtliga stamaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Fastigheten passar väl in i vårt bestånd, både vad avser geografi och verksamhetsinriktning. Högkullen har redan 16 omsorgsfastigheter i Skaraborg
Pär-Ola Mannefred, VD, AB Högkullen (publ)