Frivillig delvis återkallelse av 33 centiliters glasflaskor från Stella Artois

Stella Artois har idag offentliggjort en frivillig återkallelse av vissa förpackningar, innehållande 33 centilitersflaskor med öl från Stella Artois, som kan innehålla glaspartiklar. Återkallelsen gäller omedelbart.

Återkallelsen är avgränsad till flaskor från en tredjepartsdistributör som producerar en bråkdel av Stella Artois flaskor globalt. Stella Artois har offentliggjort denna frivilliga återkallelse för att försäkra sig om att flaskor med eventuella brister avlägsnas från marknaden. Företaget har inte mottagit några rapport från konsumenter i Sverige avseende detta problem.

Denna återkallelse gäller 24-pack med 33-centiliters flaskor från Stella Artois i Sverige med bäst före-datum 13/02/19, 14/02/19 eller 15/02/19. Stella Artois har frivilligt initierat återkallelsen som en försiktighetsåtgärd för att försäkra sig om konsumenternas säkerhet. 

Datumkoderna för produkterna som återkallas anges i tabellen nedan. Återkallelsen omfattar inte några av Stella Artois andra förpackningsformat, som burkar eller fatöl, och omfattar inte flaskor med andra datumkoder. 

Återkallelsen har initierats efter att ett fel i glasförpackningen i vissa 33 centilitersflaskor har upptäckts, som kan innebära att en liten skärva glas lossnar och eventuellt faller ner i ölen. Stella Artois har underrättat behöriga tillsynsmyndigheter, och samarbetar med våra distributörer och återförsäljare för att hålla tillbaka och återkalla alla flaskor med de aktuella datumkoderna från marknaden.

Konsumenter som har 33 centilitersflaskor med Stella Artois-öl, märkta med de produktionskoder som anges nedan, kan kontakta företagets kundtjänst via 020-889 239 för mer information och instruktioner om var produktionskoderna för berörda produkter återfinns. Koderna återfinns på etiketten på baksidan av flaskan, samt på sidan eller botten av kartongerna för 24-pack med 33 centilitersflaskor. Konsumenter är berättigade till kompensation. De är rekommenderade att inte konsumera eller låta andra konsumera produkten, samt att bortskaffa ölen.


Sammanfattning av datumkoderna:

Land Bäst-före-datum  Produktionskod  Tidsstämpel
Sverige 13/02/19 49 22:00-23:59
Sverige 14/02/19 49 00:00-23:59
Sverige 15/02/19 49 00:00-01:00


För mer information, vänligen kontakta:
Louise Fernley, External Communications, AB InBev - louise.fernley@ab-inbev.com 
+44(0)7961406684

Taggar:

Prenumerera