LärData förvärvar Cap Geminis utbildnings-verksamhet och blir "preferred supplier"

LärData förvärvar Cap Geminis utbildnings-verksamhet och blir "preferred supplier" LärData AB, ett av Sveriges ledande företag inom IT-utbildning, har vid årsskiftet förvärvat Cap Geminis verksamhet för teknikutbildningar inom IT (bl.a. IBM Mainframe, Java, Microsoft Back-office) samt s.k. Human Performance (kommunikation, projektledning/styrning). Verksamheten omsatte 1999 omkring 40 mkr. Cap Gemini och LärData har samtidigt ingått ett omfattande samarbetsavtal genom vilket LärData klassas som "Preferred Supplier". Vi vill fokusera på vår kärnverksamhet samtidigt som vi inte vill lägga ner våra utbildningar. Kompetensutveckling är oerhört viktigt för oss på Cap Gemini och därför vill vi ha ett nära samarbete med ett utbildningsföretag. Affären med LärData innebär dels att vi har tillgång till både Cap Geminis och LärDatas utbildningar, dels att fler av Cap Geminis medarbetare kan ta del av utbildningarna eftersom LärData finns representerat på en mängd platser runt om i Sverige. Cap Geminis utbildningar har hittills genomförts endast från Stockholm. Ulla Kåhre, Cap Gemini Detta är mycket spännande för oss på LärData. Vi har länge strävat efter att bredda vår verksamhet framför allt inom området Teknik men också inom Human Performance. Vi kommer framöver att satsa på att erbjuda våra kunder helhetslösningar på deras problem istället för fristående utbildningar. I denna process är affären med Cap Gemini mycket viktig - inte bara får vi tillgång till deras kompetens och deras bredd i utbildningar, deras goda renommé blir nu också en del av vår styrka. Vi ser givetvis också fram emot att få Cap Gemini som stor kund samt att fortsätta att förse Cap Gemini med samma högkvalitativa utbildning med ett ännu större utbud" Annika Bolz, VD, LärData LärData AB är ett ledande IT-utbildningsföretag grundat 1983 med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala, Gävle och Sundsvall. LärData erbjuder såväl läraledda som interaktiva IT-utbildningar. AB Segulah (publ) är ett riskkapitalbolag ägt av styrelse och ledning. Segulah investerar i och utvecklar etablerade medelstora företag i mogna branscher, främst detaljhandel, service och lättare verkstadsindustri. Affärsidén är att genom aktivt ägarengagemang tillföra bolagen generell affärsmässighet samt såväl finansiell som industriell erfarenhet, i tillägg till det eventuella kapital bolagen kan kräva. AB Segulah förvaltar fonden Segulah I och är svensk samarbetspartner med Duke Street Capital. Segulah I är en riskkapitalfond på SEK 200 miljoner lanserad i februari 1997 i syfte att investera i svenska mindre och medelstora företag. AB Segulah är förvaltare av Segulah I. För ytterligare information, kontakta Annika Bolz, VD LärData AB, 070-563 41 21 eller Christian Sievert, Partner, Segulah, tfn 0708-66 96 94. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00480/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar