Ny VD på LärData AB

Ny VD på LärData AB LärData är ett av Sveriges ledande företag inom lärarledd utbildning för IT- sektorn, och ägs sedan september 1997 av riskkapitalbolaget Segulah och grundaren Roger Sjöstrand. Lennart Ljungbäck, 40 år, är fr.o.m. 9 mars 1998 ny verkställande direktör i LärData AB. Ljungbäck kommer närmast från Mandator Edata AB där han varit verkställande direktör sedan 1993. "Utbildningsmarknaden förändras. Den traditionella lärarledda utbildningen kompletteras med självstudier via CD-ROM och utbildningen anpassas till företagets informationsflöden. Med moderna utbildningsmetoder och den välkända LärData pedagogiken som bas skall vi erbjuda ett fullsortiment av IT- utbildning" Lennart Ljungbäck, tillträdande VD "Jag ser mycket positivt på Lennart Ljungbäcks tillträde som verkställande direktör i LärData. Han har en gedigen erfarenhet från IT-sektorn generellt, liksom stor kompetens inom affärsutveckling och styrning. Jag är övertygad om att Lennart kommer att bidra till att ytterligare förstärka LärDatas ledande position på IT-utbildningsmarknaden" Roger Sjöstrand, avgående VD och grundare av LärData ************ LärData grundades 1983 av Roger Sjöstrand och omsätter idag drygt 100 mkr på 11 regionkontor runt om i landet. LärDatas tillväxt har följt utvecklingen av persondatorn och dess allt viktigare roll inom IT-området. Marknaden för utbildning växer liksom kraven på kompetensutveckling för att den allt snabbare ökningen av IT-kostnaderna skall gå att räkna hem. Flera undersökningar genomförda under den senaste tiden visar att den trånga sektorn för detta är användarnas kompetens. LärDatas ambition är att vara en totalleverantör inom datorutbildning. Företaget har ett rikstäckande samarbete med Microsoft och är godkända som s k "Solution Provider", dvs utbildare på Microsofts program. Lärarna som utbildar på Microsofts produkter är "Microsoft Certified Professionals" inom olika applikationsprogram. LärData arbetar med flera olika utbildningsformer som bl a kundanpassad utbildning, schemalagda kurser, seminarier och multimediastödd utbildning. AB Segulah (publ) är ett riskkapitalbolag ägt av styrelse och ledning. Segulah investerar i och utvecklar etablerade medelstora företag i mogna branscher, främst detaljhandel, service och lättare verkstadsindustri. Affärsidén är att genom aktivt ägarengagemang tillföra bolagen generell affärsmässighet samt såväl finansiell som industriell erfarenhet, i tillägg till det eventuella kapital bolagen kan kräva. AB Segulah är svensk samarbetspartner med Hambro European Ventures Ltd. Segulah I är en riskkapitalfond på SEK 200 miljoner lanserad i februari 1997 i syfte att investera i svenska mindre och medelstora företag. Investerare i fonden är bl a Inter IKEA, Norsk Vekst ASA (norskt börsnoterat investmentbolag), Prim Associates (amerikansk riskkapitalinstitution), Bonniergruppen, Cancerföreningen i Stockholm och AB Segulah. Fondens kapital skall investeras över en fyraårsperiod. LärData var Segulah I:s första investering. Övriga investeringar inkluderar Teli Service AB, Nordens ledande verkstadsserviceföretag inom telefoni och data, samt EKH Ekonomihuset AB, Sveriges ledande administratör och förvaltare av pensionsstiftelser. AB Segulah är för närvarande hel- eller delägare i bl a Wilkenson Handskmakar'n AB, Ordning & Reda Papper och Design AB och Byggfakta Scandinavia AB. För ytterligare information kontakta Gabriel Urwitz eller Christian Sievert på Segulah: tel:08-665 32 70, alternativt Roger Sjöstrand på LärData: tel: 08-729 77 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/23/19990208BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/23/19990208BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar