SEGULAH förvärvar Roger Sjöstrands 43 % i LärData AB

SEGULAH förvärvar Roger Sjöstrands 43 % i LärData AB LärData är ett av Sveriges ledande företag inom lärarledd utbildning för IT- sektorn, och har sedan september 1997 ägts av riskkapitalbolaget Segulah och LärDatas grundare Roger Sjöstrand. Segulah, som tidigare hade en 57 %-ig ägarandel, förvärvade den 29 maj 1998 återstående 43 % av kapital och röster i bolaget från Roger Sjöstrand. LärData grundades 1983 av Roger Sjöstrand och sysselsätter idag omkring 120 personer på heltid. LärData utbildar i snitt 800 personer dagligen i användandet av datorprogramvara. Bolaget omsätter drygt SEK 100 miljoner och har 11 utbildningskontor över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. LärDatas affärsidé är att genom utbildning optimera kundernas investeringar i IT-produkter. I företagets produkter ingår utbildning för användare av applikationsprogram, anpassning av program för effektivare produktion och information, längre yrkesutbildade utbildningar, multimediastödd utbildning och ett brett teknikutbildningssortiment för IT-proffs. Lennart Ljungbäck efterträdde i mars 1998 Roger Sjöstrand som VD för LärData. * * * * * * * AB Segulah (publ) är ett riskkapitalbolag ägt av styrelse och ledning. Segulah investerar i och utvecklar etablerade medelstora företag i mogna branscher, främst detaljhandel, service och lättare verkstadsindustri. Affärsidén är att genom aktivt ägarengagemang tillföra bolagen generell affärsmässighet samt såväl finansiell som industriell erfarenhet, i tillägg till det eventuella kapital bolagen kan kräva. AB Segulah är svensk samarbetspartner till det engelska riskkapitalbolaget HEV Ltd. AB Segulah är för närvarande hel- eller delägare i bl a Wilkenson Handskmakar'n AB, Ordning & Reda Papper och Design AB och Byggfakta Scandinavia AB. Segulah I är en riskkapitalfond på SEK 200 miljoner lanserad i februari 1997 med syfte att investera i svenska mindre och medelstora företag. Investerare i fonden är bl a Inter IKEA, Norsk Vekst ASA (norskt börsnoterat investmentbolag), Prim Associates (amerikansk riskkapitalinstitution), Bonniergruppen, Cancerföreningen i Stockholm och AB Segulah. Fondens kapital skall investeras över en fyraårsperiod. LärData var Segulah I:s första investering. Övriga investeringar inkluderar Teli Service AB, Nordens ledande verkstadsserviceföretag inom telefoni och data, samt EKH Ekonomihuset AB, Sveriges ledande administratör och förvaltare av pensionsstiftelser. För ytterligare information kontakta Gabriel Urwitz eller Christian Sievert på Segulah: tel:08-442 89 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/06/12/19990208BIT00610/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/06/12/19990208BIT00610/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar