SEGULAH förvärvar Teli Service AB från Telia

SEGULAH förvärvar Teli Service AB från Telia Teli Service är nordens största märkesoberoende leverantör av verkstadsservice- och logistiktjänster inom IT-branschen. Bolaget omsätter idag ca 165 mkr med serviceenheter i Stockholm, Kristinehamn, Vänersborg, Gävle och Malmö. Kunder är bl a Telia, Ericsson, Hewlett-Packard, Nokia, Compaq, On-Off och Geab. Segulah har förvärvat 100% av kapital och röster i bolaget. "Vi ser mycket positivt på att vi får en kompetent och kapitalstark ägare som vill satsa på att utveckla bolaget. Vi ser framför oss en kraftig expansion med bl.a. etableringar i de Nordiska länderna. Telia har varit en bra ägare, men branschen utvecklas snabbt och våra stora kunder driver alltmer globala koncept. Genom ägarbytet kan vi arbeta mer leverantörsoberoende och följa med våra kunder ut i Europa samtidigt som vi kan vara en bra partner till Telia. " Kent Bladh, VD Teli Service AB "Teli Service är ett mycket intressant företag med dominerande ställning i en växande bransch. Bolaget har stora utvecklingsmöjligheter genom sin kompetens inom både telefoni- och dataområdet. Telia är och kommer att förbli en viktig kund till Teli Service. Vi ser dock en stor potential i att ytterligare bredda kundbasen och ingå i fler partnerskap med ett antal större kunder" Gabriel Urwitz, Segulah ********************** Teli Service serviceenheter är inriktade på olika produktområden. Vänersborg servar komplexa företagsväxlar och konfiguerar avancerad datakommunikationsutrustning. I Kristinehamn servas mobiltelefoner, faxar, kabel- och satellit-TV-utrustning, trådlösa telefonsystem, skrivare och persondatorer. Gävle servar främst mindre telefonväxlar och Telias butikssortiment. I Stockholm datorer och kommunikationsutrustning och i Malmö tillverkning, konfigurering och service av larmprodukter samt textelefoner för hörselskadade. Fullständiga logistikkoncept med utbytesservice på plats hos kund inklusive koncept för miljövänlig återvinning av uttjänta produkter utförs av bolaget. Bolaget har tre huvudsakliga kundsegment: tillverkare, distributörer och återförsäljare samt serviceföretag. I utbudet finns också tjänster som vänder sig till slutanvändare som utbytesservice, hämtning av oemballerad utrustning m.m. men dessa tjänster säljs via företagets olika partners på marknaden. AB Segulah (publ) är ett riskkapitalbolag ägt av styrelse och ledning. Segulah investerar i och utvecklar etablerade medelstora företag i mogna branscher, främst detaljhandel, service- och lättare verkstadsindustri. Affärsidén är att genom aktivt ägarengagemang tillföra bolagen generell affärsmässighet samt såväl finansiell som industriell erfarenhet, i tillägg till det eventuella kapital bolagen kan kräva. Segulah är svensk samarbetspartner med Hambro European Ventures Ltd. Segulah I är en riskkapitalfond på maximalt 250 miljoner SEK lanserad i februari 1997 i syfte att investera i svenska mindre och medelstora företag. Investerare i fonden är bl a Inter IKEA, Norsk Vekst ASA (norskt börsnoterat investmentbolag), Prim Associates (amerikansk riskkapitalinstitution), Bonniergruppen, Cancerföreningen i Stockholm och AB Segulah. Fondens kapital skall investeras över en fyraårsperiod. Teli Service är Segulah Is andra investering efter LärData AB. Segulah är för närvarande hel- eller delägare i bl.a. Wilkenson Handskmakar'n AB, Ordning & Reda Papper och Design AB, LärData AB och Byggfakta Scandinavia AB. För ytterligare information kontakta Gabriel Urwitz eller Christian Sievert på Segulah tel: 08-665 32 70 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/04/19990630BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/04/19990630BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar