SEGULAH I blir delägare i LärData AB

SEGULAH I blir delägare i LärData AB LärData är ett av Sveriges ledande företag inom lärarledd användarutbildning för datorprogram. Bolaget grundades 1983 av Roger Sjöstrand och sysselsätter idag 120 personer heltid. LärData utbildar i snitt 800 personer dagligen i användande av datorprogramvara. Bolaget omsätter drygt 100 miljoner SEK och har 11 utbildningskontor över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. LärDatas affärsidé är att genom utbildning optimera kundernas investeringar i personer och datorer. I företagets produktutbud ingår utbildning för användare av applikationsprogram, anpassning av program för effektivare produktion av information, längre yrkesinriktade utbildningar och ett brett teknikutbildnings- sortiment för IT-proffs. KB Segulah I har genom investeringen i LärData AB gjort sin första affär. Segulah I erhåller 50% av kapital och röster i bolaget. LärDatas grundare Roger Sjöstrand kvarstår som ägare till övriga 50%. "Vi ser det som en stor tillgång att vi fått en delägare med stort strategiskt kunnande och erfarenhet av företagsutveckling. Våra planer för expansion och utveckling av LärData gynnas också av Segulahs finansiella styrka. För långsiktiga kundrelationer är det viktigt att LärData är en ekonomiskt stabil partner. Vi bedömer utsikterna att därigenom snabbare ta marknadsandelar som mycket goda" Roger Sjöstrand "LärData är ett mycket spännande företag som Roger Sjöstrand skapat tillsammans med sina medarbetare. Vi i Segulah ser fram emot att engagera oss aktivt i vidareutvecklingen av bolaget och arbeta för att förstärka LärDatas position som det ledande företaget inom lärarledd användarutbildning för datorer" Gabriel Urwitz ********************** LärDatas tillväxt har följt utvecklingen av persondatorn och dess allt viktigare roll inom IT-området. Marknaden för utbildning växer liksom kraven på kompetensutveckling för att den allt snabbare ökningen av IT-kostnaderna skall gå att räkna hem. Flera undersökningar genomförda under den senaste tiden visar att den trånga sektorn för detta är användarnas kompetens. LärDatas ambition är att vara en totalleverantör inom datorutbildning. Företaget har ett rikstäckande samarbete med Microsoft och är godkända som sk. "Solution Provider", dvs. utbildare på Microsofts program. Lärarna som utbildar på Microsofts produkter är "Microsoft Certified Professionals" inom olika applikationsprogram. LärData arbetar med flera olika utbildningsformer som bl.a. kundanpassad utbildning, schemalagda kurser, seminarier och multimediastödd utbildning. AB Segulah (publ) är ett riskkapitalbolag ägt av styrelse och ledning. Segulah investerar i och utvecklar etablerade medelstora företag i mogna branscher, främst detaljhandel, service- och lättare verkstadsindustri. Affärsidén är att genom aktivt ägarengagemang tillföra bolagen generell affärsmässighet samt såväl finansiell som industriell erfarenhet, i tillägg till det eventuella kapital bolagen kan kräva. Segulah är svensk samarbetspartner med Hambro European Ventures Ltd. Segulah I är en riskkapitalfond på maximalt 250 miljoner SEK lanserad i februari 1997 i syfte att investera i svenska mindre och medelstora företag. Investerare i fonden är bl a Inter IKEA, Norsk Vekst ASA (norskt börsnoterat investmentbolag), Prim Associates (amerikansk riskkapitalinstitution), Bonniergruppen, Cancerföreningen i Stockholm och AB Segulah. Fondens kapital skall investeras över en fyraårsperiod. LärData är Segulah Is första investering. AB Segulah är för närvarande hel- eller delägare i bl.a. Wilkenson Handskmakar'n AB, Ordning & Reda Papper och Design AB och Byggfakta Scandinavia AB. För ytterligare information kontakta Roger Sjöstrand på LärData tel: 08-729 77 07 alternativt Gabriel Urwitz, Daniel Sachs eller Christian Sievert på Segulah tel: 08-665 32 70 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/09/18/19990430BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/09/18/19990430BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar